Pět ložnic, velká světnice
 

Ve výrazu exteriéru objektu se uplatňují charakteristické prvky, které jsou pro tuto oblast typické. Štíty objektu garáže budou obloženy dřevem, střechy budou tradičně podbity dřevěnými palubkami.

Umístění stavby respektuje původní venkovské prostředí a navazuje na urbanistickou strukturu a charakter zdejšího místa, včetně respektování objemových a architektonických limitů. Ty vycházejí ze stavební tradice regionu, tradičního objemu a proporcí ve vztahu ke krajinnému prostředí.

Z forem lidové architektury vychází i pojednání fasády – s jednoduchým členěním v odpovídajících proporcích, s tradičními materiály a s klasickým barevným řešením.

Štítové průčelí je symetrické kolem hřebenové osy, okna jsou osazena na výšku a mají tradiční šesti a dvou tabulkové členění. Spodní část obvodového zdiva má ven předsazený sokl. Střecha je polovalbová, stropní trámy v exteriéru vytváří kryté zápraží.

Vzhledem k vývoji cen práce a materiálů na trhu nejsme schopni aktuálně garantovat cenu platnou v danou chvíli pro další období. Orientační cenu je možné znát na základě konkrétní poptávky, znalosti daného místa a zpracované studie. Přesný rozpočet pak může být spočítán na základě zpracované projektové dokumentace a v případě realizace zanesen do smlouvy o dílo.

Parametry chalupy

  • Dispozice:5+1 (+garáž a dílna)
  • Počet osob:2 - 10
  • Zastavěná plocha:181 m2
  • Obestavěný prostor: 850 m2
  • Užitná plocha:235 m2
  • Užitná plocha obyt. míst.: 85 m2
Cena od bez DPH Vytvořit poptávku

Máte zájem o tuto chalupu?
 

Nabízíme individuální řešení vašich požadavků od projektu až přes samotnou realizaci. Chalupy stylizujeme vždy dle lokality, tedy aby výsledek odpovídal rázu daného kraje. Pro více informace nás můžete kontaktovat: