Projekce
 

Zpracováváme architektonické studie novostaveb i rekonstrukcí a následně projektové dokumentace. Navrhujeme a realizujeme interiéry starých či nových chalupy chalup tak, aby byly kompaktním celkem, reflektujícím filosofii původních interiérů lidových stavení, avšak plně korespondující s požadavky dnešní doby.

Projekce

Projektování novostaveb chalup a jejich rekonstrukcí probíhá od úvodního architektonického návrhu chalupy, přes vyhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Zajistíme veškerá stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců sítí a ostatní, jež vede k povolení stavby.

Při tvorbě projektů rekonstrukcí čerpáme z dostupných historických podkladů chalupy a snažíme se navázat na původní dílo, jež bylo mnohdy přebudováno neodbornými zásahy. Snažíme se docílit souladu historického odkazu stavby, funkčního řešení odpovídajícího dnešní době a představ investora.

Interiéry

Cílem našeho ateliéru je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou složku interiéru chalupy, jakožto důležité součásti stavby. Vzhledem k prostému způsobu života našich předků, jsou prvky typické pro dobový interiér chalupy převážně zároveň prvky stavební. Jedná se o ztvárnění podlah, stropů, oken, dveří a dalších, bez nichž nelze docílit autentického prostředí. Samozřejmě ne každý chce žít jako naši předci, bez vymožeností dnešní doby.

Nabízí se tak možnost kombinující dobový a současný interiér, přičemž oba tyto přístupy se vzájemně respektují. Dle stáří objektu jsou pak voleny vhodné součásti interiéru. Při návrhu interiéru je tak hlavní úlohou nalézt vyvážené řešení, zohledňující všechny současné požadavky zároveň estetické aspekty a historické souvislosti.

Máte zájem o zpracování studie či vyhotovení projektové dokumentace?
 

Vlastníte pozemek a chtěli byste na něm postavit novou chalupu? Nebo již starou chalupu vlastníte a chtěli byste ji zrekonstruovat? V případě zájmu se s Vámi na místě setkáme, prodiskutujeme Vaše představy a požadavky, následně zpracujeme studii, projektovou dokumentaci, vyřizujeme též stavební povolení čili Souhlas ke stavbě.