Restaurátor
 

Pokud se na chalupě nachází zašlý a poškozený starý nábytek, historicky hodnotná okna nebo dveře,není bezpodmínečně nutné nahradit novými, restaurátor je schopen je po prvotním zhodnocení stavu a návrhu postupu schopen uvést v nový život.