Kamnář
 

Kamnář dle našich návrhů staví kachlová kamna, která však nejprve konzultujeme se zákazníkem, abychom zvolili nejen optimální způsob vytápění, ale také dekor a barvu glazury ručně vyráběných kachlí. Při volbě typu je třeba zvážit, jaký má být výkon kamen a zda se má např. jednat o kamna s šamotovým topeništěm, krbovou vložkou, s teplovodním výměníkem, či zda součástí má být plotna, pec či vyhřívané ležení.