Daňkovice 47 – rekonstrukce
 

Rekonstrukce památkově chráněného domu čp. 47 v Daňkovicích, který patří díky svým původním konstrukcím ke zvlášť hodnotnému kulturnímu dědictví Vysočiny a je zároveň dokladem typického vesnického domu horských oblastí Horácka v okolí Žďáru nad Sázavou. V hodině dvanácté se chalupě dostalo odpovídající pozornosti a po jejím statickém zajištění i celkové obnově. Oceněna titulem Památka roku České republiky za rok 2018. Více na: http://www.chalupapamatka.cz/