Cikháj C – dílčí rekonstrukce
 

Základní práce při obnově památkově chráněného mlýna, který je zapsán v rejstříku památkově chráněných staveb.